NeoKariera

Idź do spisu treści

Menu główne


DORADCA ZAWODOWY
dla wszystkich tych, którzy pomagają i wspierają innych w rozwoju edukacyjno-zawodowym - w rozwoju osobistego potencjału
– dla doradców zawodowych, coachów kariery, nauczycieli, wychowawców, rodziców, specjalistów usług rynku pracy itp.

|Redaktor naczelny: Katarzyna Kreft, tel.: 888 355 342,
|Zastępca Redaktora Naczelnego: Agnieszka Ciereszko,
 
e-mail: agnieszka@ciereszko.pl
|Zespół redakcyjny: Zbigniew Brzeziński, Wojciech Kreft, Daniel Kukla,
Sylwia Pakulniewicz-Błońska, Marek Suchar.
|Skład i projekt graficzny: Artur Wojtas


    
 Druk zamówienia prenumeraty           ZAMÓWIENIE REKLAMY

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego